HOME

  Stránka odborného školenia Prihlasovací formulár    
ochraňovať práva spotrebiteľov, ako aj ich oprávnené potreby a záujmy v prípade spotrebiteľských sporov, pomáhať rozvíjať informačnú a poradenskú činnosť v oblasti spotrebiteľskej politiky, zameriavať sa na publicistické pôsobenie a vydavateľskú činnosť, uskutočňovať výchovné a vzdelávacie aktivity pre spotrebiteľov,  robiť analýzy trhu, analýzu výrobkov a štúdie, s dôrazom na spotrebiteľský prieskum vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti potravín a služieb v tejto...

Konferencie

29.03.2017 14:00
Pozývame Vás na odborné fórum: Potraviny – výroba – obchod –spotrebiteľ ktoré sa bude konať dňa...