Potraviny - výroba - obchod - spotrebiteľ

29.03.2017 14:00
Pozývame Vás na odborné fórum:

Potraviny – výroba – obchod –spotrebiteľ ktoré sa bude konať dňa 29.3.2017 (streda)  od 14,00 hod do 17,30 hod. v zasadačke Hotela Park, Nábrežie Ivana Krasku 4277/2, 921 01 Piešťany (deň pred medzinárodnou konferenciou „Bezpečnosť a kontrola potravín“).
 
Na odbornom fóre bude odpovedať na otázky od účastníkov:
 MVDr. Ing. Fridolín Pokorný (Štátna veterinárna a potravinová správa SR - Odbor 
   hygieny produktov živočíšneho pôvodu) a 
 Ing. Ján Maryška (ČR, označovanie potravín rastlinného pôvodu)
Každý prihlásený účastník môže poslať diskutujúcim jednu otázku z oblasti  hygieny
produktov živočíšneho pôvodu pre p. MVDr. Pokorného alebo pre Ing. Maryšku pre
označovanie potravín rastlinného pôvodu. 
 
Otázky môžete posielať na email: capla@potravinarstvo.com do 22.3.2017.
Seminár organizuje OZ EUROSPOTREBITELIA v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti
potravín SPU FBP v
Vložné sa seminár je 35 EUR. Po prihlásení na seminár Vám bude vystavená faktúra
(zálohová). Na mieste konania akcie dostanete finálnu verziu faktúry. Účastnícky poplatok je
možné uhradiť aj na mieste.
 
Prihlásiť sa môžete cez elektronický formulár do 24.3.2017
https://goo.gl/forms/kWKjn3W4FhzEU9073
Tešíme sa na Vašu účasť.
Za organizačný výbor: doc. Radoslav Židek, PhD., Ing. Jozef Čapla, PhD., Ing. Peter Zajác,
PhD., prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
 

Pozvánka: PDF