2% dane

Vážení kolegovia - dobrodinci
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácie, ako je aj tá naša. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech spotrebiteľov.
Finančné prostriedky budú použité na:
Organizovanie školení a seminárov pre rozšírenie povedomia o zákonoch a nariadeniach.
Hodnotenie potravín nad rámec úradných kontrol a poukazovanie na ich nedostatky.
 
Ako postupovať
1) Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
Stiahnite si a vyplňte "Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane"
2) Podávate si daňové priznanie sami?
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: EUROSPOTREBITELIA
Sídlo - obec, PSČ, ulica číslo: Žilina, 01009, Pažite145/7 
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID)    42348111/ číslo SID nevypĺňajte
3) Postup pre právnické osoby
Vypočítajte si Vaše 1% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 
V časti IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1%, alebo 2% z dane v prospech prijímateľa
 
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: EUROSPOTREBITELIA
Sídlo - obec, PSČ, ulica číslo: Žilina, 01009, Pažite145/7 
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID)    42348111/ číslo SID nevypĺňajte
 

Ak súhlasíte so zaslaním určených údajov (obchodné meno, atď.), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.