TRENDY V GASTRONÓMII 5-6.11.2014

05.10.2014 00:00

I. ODBORNÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

5, - 6. november 2014 Hotel Salamandra resort, Hodruša Hámre Slovenská republika - mapa

Online prihlásenie

 
 
Organizačné pokyny: Záväznú prihlášku zašlite na kontaktnú adresu do 24. 10. 2014. Vložné: 120 € /1 osoba  alebo 200 €/ 2 osoby z jednej organizácie zahŕňa náklady na organizáciu a réžiu, degustáciu vína a syrov réžiu, coffe break, večeru a obed pripravenú šéfkuchárom Ľubomírom Herkom, Rastislavom Fechom a tímom hotela Salamandra resort. Vložné uhraďte na účet: 2200514216/8330, IBAN: SK5683300000002200514216 do 31. 10. 2014. Potvrdenie o zaplatení vložného treba predložiť pri prezentácii.

Ubytovanie: Účastníci konferencie sa môžu ubytovať v hoteli Salamandra. Pri objednávaní účasti na konferencii odporúčame ihneď kontaktovať aj recepciu hotela. Cena ubytovania je zvýhodnená pre účastníkov konferencie:  1 osoba/ 1 noc je 40 eur pri obsadení izby 2 osobami a 60 eur / 1 osoba pri obsadení izby 1 osobou. V cene ubytovanie aj vstup do wellness centra. Účastník konferencie pri zakúpení ubytovania získava ďalšiu zľavu na zakúpenie ďalšieho pobytu na hoteli – viac info na recepcii. Kontakt: HOTEL SALAMANDRA: +421 907 741 898, email: recepcia@salamandrahotel.sk

Organizačný výbor konferencie:
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.,
Ing. Jozef Čapla, PhD.,
Ing. Peter Zajác, PhD.,
Ing. Ľubomír Belej, PhD.,
Ing. Vladimír Vietoris, PhD., 
Ľubomír Herko 
Bc. Rastislav Fech

Program konferencie: Streda  5.11. 2014

 

12.00 - 13.00

Prezentácia účastníkov

13.00 - 13.10

Otvorenie konferencie

13.10 - 13.40

Kvalitné a bezpečné potraviny – základ gastronómie

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,                        

13.40 -14.10

Zdravie prospešné vlastnosti používaných surovín v gastronómii. Prínos nových netradičných surovín a ich benefity na zlepšenie nutričnej hodnoty jedál.

Ing. Veronika Hanáková                                          

  14.10 – 14.40

 

 

  14.40 – 15.10

 

  15.10 – 15.30     

Kvalitatívne a ekonomické pomery súčasnej gastronómie, dodávateľ verzus odberateľ, gastronóm verzus zákazník

Mária Ičová                  

Tradičné jedlá v gastronómii  – regionálna produkcia a rozšírenie sortimentu jedál

MVDr. Oľga Luptáková, PhD,

Prestávka

  15.30 - 16.00

Cielená reklama pre gastronómiu

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

16.00 - 16.30

Likvidácia odpadov v zariadeniach spoločného stravovania

MUDr. Ľudmila Bučková

16.30 - 17.00

 

Spracovanie kuchynského odpadu

Ing. Nina Oravcová

17.00 – 17.30

Role státu při propagaci konceptu spoločenské odpovědnosti firem se zaměřením na problematiku stravováni

PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA

18.30 - 23.00    

Spoločenský večer

Štvrtok 6.11.2014

8.30 - 9.00

Podnikanie v gastronómii na Slovensku? Podnikáme alebo živoríme?

Mgr. Marek Harbuľák

9.00 – 9.30 

Hygiena a sanitácia v gastronomickej prevádzke – ako správne a efektívne používať čistiace e dezinfekčné prostriedky

Martin Rychtárik

9.30 – 10.00

25 rokov činnosti firmy Darma s.r.o.

Ing. Richard Bley                              

10.00 – 10.30

Prostredie, technológie a kvalita výroby jedál

Ing. Viera Kolozsyová

 10.30 - 11.00                 

Prestávka

  11.00 - 11.30

Gastronómia za 3,30 € (čarovanie?)

Ľubomír Herko, Bc. Rastislav Fech

11.30 - 12.00

Konvenčné bodové systémy pre hodnotenie reštaurácií

Ing. Vladimír Vietoris, PhD,

12.00 - 12.30

 

Nové trendy v spoločnom stravovaní

Ing. Zuzana Dúžeková

12.30 - 13.00

On line vzdelávanie v spoločnom stravovaní

Ing. Peter Zajác, PhD., Ing. Jozef Čapla, PhD,

13.00 

Záver konferencie, Obed