Odborný seminár - Nariadenie1169/2011 v praxi 26.3.2015

19.01.2015 08:41

Nariadenie ES č. 1169/2011 v praxi – aktuálna situácia, skúsenosti
inšpektorov a problémy prevádzkovateľov (Odborný seminár)

Dňa 26.3.2015 sa v Smoleniciach na zámku uskutočnil odborný seminár
zameraný na aktuálne skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov
s uplatňovaním Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi. Seminár organizovalo
združenie Eurospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou
HACCP Consulting. Na otázky účastníkov odpovedal Ing. Ján Štulc. Viac
informácií o tom to seminári sa môžete dozvedieť tu: prezentácia zo
seminára: súbor 1, súbor 2 , alebo na našom facebooku

 

Program konferencie:

Nariadenie vstúpilo do účinnosti v decembri 2014. Aká je aktuálna situácia a aké sú skúsenosti inšpektorov s uplatňovaním nariadenia?

Na otázky z praxe odpovie: Ing. Ján Štulc.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Otázky pre Ing. Štulca je potrebné zaslať dopredu na emailovú adresu: capla@potravinarstvo.com najneskôr do 12.3.2015.

26.3.2015 v čase 13:00 - 16:00 Červený salónik Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovenská republika

prihláška

Stručný program:
13 00: Ing. Peter Zajác, PhD.: uvedenie seminára
13 10: Ing. Ján Štulc: vysvetlenie aktuálneho stavu po implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 - prezentácia nových otázok a odpovedí (Ing. Štulc vyberie nové problematické body).
16,00 - 16,30: Ukončenie seminára

Účastnícky poplatok
Vložné: 40 € /1 osoba alebo 35 €/osoba pri účasti dvoch osôb z jednej organizácie zahŕňa náklady na organizáciu a réžiu.