Odborná konferencia - Aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov 7.4.2016

08.03.2016 16:54

Aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov

 
Termín a miesto konania

Aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov sa bude konať dňa
7.4.2016 od 13,30 hod do 17,00 hod. v zasadačke NÁRODNÉHO ÚSTAVU REUMATICKÝCH CHORÔB, Nábrežie I.Krasku 4728/4, 921 12 Piešťany (vedľa hotela Park, kde bude prebiehať konferencia Bezpečnosť a kontrola potravín)
Na otázky z praxe odpovie: Ing. Ján Štulc. Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Ing. Giertlová Anna Výskumný ústav potravinársky
Otázky na prednášajúcich môžete posielať na email: capla@potravinárstvo.com do 3.4.2016.

Termín: 7.apríl.2016.
Od 13.12.2016 bude povinné uvádzanie výživových údajov na etiketách potravín. Týmito problematickými otázkami sa budeme venovať aktuálne na našom seminári. Seminár organizuje OZ EUROSPOTREBITELIA v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín SPU FBP v Nitre. Vložné na seminár je 40 EUR. Po prihlásení Vám bude vystavená faktúra. Organizátor si vyhradzuje právo rozdeliť účastníkov podľa odvetvového zamerania.

link na prihlasovací formulár