Aktuálne trendy výživy a aktívneho životného štýlu

10.12.2015 12:30

Aktuálne trendy výživy a aktívneho životného štýlu

10-11 december 2015

Penzión Pohoda - Krušetnica

Program konferencie:  LINK
Vyberáme z programu:
PaedDr.Božena GERHÁTOVÁ
MŠVVaŠ SR, sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež
"Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 - 2020"
Ing. Branislav STREČANSKÝ
MŠVVaŠ SR, sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež
"Meranie spoločenského významu športovej činnosti"
Boris ČAVAJDA
riaditeľ NŠC
“Financovanie športu”
prof. PaedDr. Jaromir ŠIMONEK, PhD.
UKF Nitra, Katedra telesnej výchovy a športu
“Športový gén – mýty a fakty”
doc. PaedDr. Jaroslav BROĎÁNI, PhD.
UKF Nitra, Katedra telesnej výchovy a športu
“I/D polymorfizmus gén pre ACE ako jeden z predpokladov pre výber talentov”
doc. PaedDr. Nora HALMOVÁ, PhD.
UKF Nitra, Katedra telesnej výchovy a športu
“Genetika – šport - výživa”
PaedDr. Pavol HORIČKA, PhD.
UKF Nitra, Katedra telesnej výchovy a športu
“Problematika výberu talentov pre kolektívne športové hry v praxi”
doc. Ing. Radoslav ŽIDEK, PhD.
SPU Nitra, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
“Fytoaktívne látky vo výžive - potenciál a riziká”
Ing. Ľubomír BELEJ, PhD.
SPU Nitra, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
“Využitie genetiky vo výžive ľudí”
Ing. Marek ŠNIRC
SPU Nitra, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
“Komplexný pohľad na gény ovplyvňujúce športový výkon”